Jak uzyskać skalowalność biznesu?

Każdy przedsiębiorca chciałby, aby jego firma prosperowała oraz rozwijała się w jak najszybszym tempie. Kluczową kwestią jest przynoszenie jak największego zysku przy ponoszeniu minimalnych kosztów. Jednym z rozwiązań, które może pomóc w uzyskaniu takiego efektu jest skalowanie biznesu. Ten artykuł wyjaśni samo pojęcie skalowania biznesu oraz przedstawi kilka sposobów, które pomogą w skalowaniu naszego biznesu.

Co to jest skalowalność biznesu?

Skalowalność biznesu jest procesem, który pomaga w rozwoju firmy i często jest jednym z elementów składowych jej sukcesu. Zgodnie z definicją podręcznikową, to rozwiązanie skutkuje zwiększeniem przychodów firmy przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów operacyjnych (głównie kosztów stałych) na tym samym poziomie. W tym celu, wykorzystywana jest tak zwana dźwignia operacyjna.

Dźwignia operacyjna to rozwiązanie, które poza zwiększeniem się przychodów, zwiększa jednocześnie z przychodami. W znacznej mierze to, na ile skalowalność biznesu jest opłacalna, zależy od wysokości stałych w przedsiębiorstwie oraz tego, jaki procent kosztów stanowią zobowiązania, których wysokość jest zmienna. Na tej podstawie można obliczyć indeks zyskowności.

Jak sprawić, aby twój biznes się skalował?

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy mogą wcielić niektóre z następujących rozwiązań, które pomogą zwiększyć skalowanie biznesu. Są to:

  • Postaraj się rozłożyć swój biznes na czynniki pierwsze, zdecyduj jakie zasoby i kompetencje są dla niej kluczowe. Oszacuj ich koszt oraz spróbuj wyznaczyć te, które będą kluczowe do zwiększenia skali działalności firmy. Być może do uzyskania skali potrzebna będzie dywersyfikacja przychodów i znalezienie nowego produktu czy usługi, które są skalowalne?
  • Pomyśl nad zmianami w strukturze biznesowej firmy. Jeśli twoja działalność sprzedaje produkty i jest rentowna, pomyśl nad otworzeniem kolejnego punktu lub udzielaniem franczyzy, tak jak robi to chociażby Pijalnia Wódki i Piwa czy Żabka.
  • Zadbaj o właściwe zarządzanie w firmie i nie bój się modelu biznesowego opartego o przekazywaniu kluczowych kompetencji pracownikom. Zatrudnienie dodatkowych osób pozwoli na realizację większej liczby zleceń i co za tym idzie, zwiększy przychody firmy.
  • Postaraj się dokonać automatyzacji jak największej liczby procesów w firmie. Pozwoli to na redukcję kosztów związanych związanych z ich manualnym wykonywaniem, a zasady lean management jak najbardziej wprowadzić można w życiu nawet w małej firmie.
  • Zadbaj o przejrzystą i funkcjonalną stronę internetowej swojej firmy. Warto, aby była ona prosta w modyfikacji, a dodanie na nią nowego artykuły lub usługi było proste.

Czy skalowanie biznesu zawsze jest dobre?

Skalowanie biznesu jest rozwiązaniem, które nie we wszystkim przypadkach może przynieść oczekiwane efekty. Co więcej, sam takich ruch nie jest tożsamy z gwarancją sukcesu, a sama próba skalowania biznesu może zakończyć się niepowodzeniem i stratami finansowymi, gdy nie dopasuje się do wszystkiego odpowiednich strumieni przychodów. Przed podjęciem próby skalowania biznesu, warto rozważyć wszystkie za i przeciw tak, aby zminimalizować ryzyko z nim związane.

Warto pamiętać, że nie w każdym przypadku skalowanie biznesu jest procesem pożądanym, a niektórzy przedsiębiorcy o wiele lepiej odnajdują się w modelu biznesowym o małych rozmiarach. Dla takich osób dalsza ekspansja stanowiłaby zagrożenie i mogłaby przynieść niepowetowane straty finansowe.