Indeks zyskowności — jak policzyć wskaźnik rentowności?

Być może dla wielu osób termin indeksu zyskowności będzie obcy, ale zwłaszcza przedsiębiorcy to pojęcie przypuszczalnie bardzo dobrze znane. Inaczej zwany wskaźnikiem rentowności indeks dotyczy zwrotu majątku i kapitału własnego oraz o efektywności działania danego przedsiębiorstwa. Prowadząc firmę, warto wiedzieć, jak mierzyć indeks zyskowności i wyliczać wskaźnik rentowności.

Indeks zyskowności — definicja

Indeks zyskowności (z języka angielskiego Profitability Index, PI) to kryterium, czyli, innymi słowy, metoda wykorzystywana przy ocenie inwestycji. Chodzi o ustalenie stosunku zdyskontowanych dodatnich wpływów finansowych do sumy zdyskontowanych wydatków, czyli prościej ujmując, zestawienie względem siebie strumieni przychodów z kosztami związanymi z realizacją danego projektu.

Naturalnie, jeżeli te pierwsze przeważają, to projekt można ocenić jako perspektywiczny i wart podjęcia. Analiza rentowności stanowi jest bardzo ważna pod kątem planowania działań przedsiębiorstwa. Można dokładnie określić, które działania przynoszą zyski, a jakie należałoby zmodyfikować. To również poznanie odpowiedzi na pytanie, czy poprzednia strategia okazała się skuteczna i oraz jakich mniej więcej zysków firma może oczekiwać w najbliższej przyszłości.

ROA — jak obliczyć wskaźnik rentowności aktywów?

ROA (z języka angielskiego Return on Assets) oznacza wskaźnik rentowności aktywów. Dotyczy stosunku zysku netto spółki względem wartości jej aktywów. Im wyższy wskaźnik ROA, tym lepsza jest sytuacja finansowa danego przedsiębiorstwa. Obliczanie go przydatne jest np. przy ocenie możliwości spłaty kredytu przez instytucję go udzielającą.

Istnieje wzór, którego wykorzystanie pozwala obliczyć ROA:

ROA = zysk netto/aktywa ogółem

Przykładowo, jeżeli mamy do dyspozycji 30 000 złotych i inwestujemy w punkt handlu, który po roku działalności przynosi czysty zysk w wysokości 15 000 złotych, to jego ROA wynosi 50%.

ROS — jak obliczyć wskaźnik rentowności sprzedaży?

Inny ważny dla przedsiębiorców wskaźnik to ROS (z języka angielskiego Return on Sales). Dotyczy on wysokości osiąganego zysku po uregulowaniu podatków i odliczeniu wszystkich kosztów. Podobnie jak w przypadku ROA, im wyższy ROS, tym lepsza jest sytuacja finansowa danej firmy.

Wzór na obliczenie ROS jest następujący:

ROS = zysk netto/przychody ze sprzedaży x 100%

Im niższy ROS zakładamy w modelu biznesowym swojej firmy, tym większą wartość sprzedaży firma musi zrealizować dla osiągnięcia optymalnego poziomu zysku netto.

ROE — jak obliczyć rentowność kapitału własnego?

Ostatni ważny wskaźnik to ROE (z języka angielskiego Return on Equity). Dotyczy kapitału własnego i zysku, który udało się osiągnąć firmie z wprowadzonych przez siebie funduszy. Naturalnie wysokie wartości wskaźnika i jego wzrastający poziom są oceniane pozytywnie. W przeciwnym razie (niskie wartości i obniżany poziom) należy stwierdzić niską bądź zmniejszającą się rentowność kapitałów własnych.

ROE = zysk netto/średni stan kapitału własnego

W przypadku wszystkich wzorów (ROA, ROS, ROE) spotykane jest także pomnożenie otrzymanych wartości x100. Nie chodzi jednak o faktycznie pomnożenie, lecz zasugerowanie, aby otrzymany wynik wyrażać w procentach.