Czym jest kanwa modelu biznesowego?

Kanwa modelu biznesowego to pojęcie, z którym powinny zapoznać się wszystkie osoby, które marzą o rozkręceniu własnej działalności. Przypuszczalnie nie jest to termin tak popularny jak biznesplan, co nie oznacza, że jego znajomość nie może pomóc w zadbaniu o progres swojej firmy.

Business model canvas po polsku

Pojęcie Business Model Canvas wywodzi się z książki „Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera” autorstwa duetu Alexander Osterwalder — Yves Pigneur, dostępnej na polskim rynku od 2016 roku. Za jego opracowanie odpowiada jednak w dużej mierze pierwszy z wymienionych pisarzy-przedsiębiorców.

W polskim tłumaczeniu termin ten to kanwa modelu biznesowego. Podstawowe założenie stanowi odpowiednie zaplanowanie swoich działań zawodowych i usprawnienie funkcjonowania dopiero mającej powstać lub już założonej firmy.

Elementy kanwy modelu biznesowego

Osterwalder zakłada, że model biznesowy tworzy 9 podstawowych obszarów, które wpisują się w proces zarabiania przez daną firmę pieniędzy. Tworząc własną kanwę, należy te elementy zawrzeć:

  • podstawowe aktywności — określenie, czym konkretnie ma się zajmować firma,
  • zasoby — ustalenie, jakiej wysokości kapitał jest dostępny na etapie zakładania firmy, a także jaki rodzaj sprzętu oraz liczba pracowników są do dyspozycji,
  • oferta — dokładne określenie tego, co ma zostać zaoferowane klientom,
  • strumienie przychodów — wskazanie tego, co będzie dostarczało środków pieniężnych,
  • koszty — określenie kwot, które trzeba będzie wydać na rozwój firm,
  • klienci — określenie grupy docelowej wśród klientów,
  • kanały dystrybucji — określenie sposobów, którymi oferowane będą produkty czy usługi,
  • kanały komunikacji — określenie metod na informowanie klientów o swoich produktach czy usługach, a także otrzymywania od nich informacji zwrotnych,
  • partnerzy — ustalenie, z kim będzie prowadzona współpraca, czyli sporządzenie wykazu firm zewnętrznych, np. dostawców.

Jak stworzyć kanwę modelu biznesowego?

Podobnie jak w przypadku opracowywania bardziej popularnego biznesplanu, opracowywanie kanwy modelu biznesowego rozpoczyna się od sięgnięcia po kartkę oraz długopis. Następnie wypisujemy wyszczególnione wcześniej 9 elementów, pozostawiając pod każdym z nich trochę wolnego pola, aby w przyszłości móc dopisać np. nowe źródło przychodu czy kanał komunikacji.

Kanwa musi być napisana w sposób prosty i przejrzysty. Najlepiej pisać zwięźle i konkretnie, operując samymi hasłami, ewentualnie równoważnikami zdań. Nie warto się ani rozpisywać, ani tworzyć rozbudowanych zdań, ponieważ korzystanie z kanwy powinno być szybkie i sprawne. W ustalaniu danych rzeczy warto myśleć perspektywicznie, lecz nie wybiegać w zbyt odległą przyszłość — wiele rodzajów biznesu zmienia się dynamicznie i ich oblicze może być diametralnie inne już za 5 lat. Dlatego warto myśleć bardziej o bliższych obecnym czasom miesiącach. Poza tym trudno przewidzieć, jak faktycznie potoczą się losy dopiero co zakładanej firmy i lepiej nie wybiegać myślami zbyt daleko, lecz podejść do sprawy realistycznie, mniej życzeniowo.

Zalety modelu biznesowego canvas vs tradycyjny biznesplan

Jak już zostało wspomniane, kanwa modelu biznesowego to termin, który może wzbudzić skojarzenie z biznesplanem. Oba pojęcia mają ze sobą wspólne cechy, ale zauważalne są także różnice. Na czym polega przewaga kanwy? Biznesplan to przede wszystkim bardziej formalny dokument, nawet jeżeli także zaczyna się od sięgnięcia po czystą kartkę i długopis.

Jest jednak bardziej szczegółowym opisem rozmaitych zadań i celów, które określa firma. Jego opracowanie zajmuje przez to zdecydowanie więcej czasu oraz jako dokument może liczyć nawet setki stron. Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą sobie pozwolić na tyle wolnego czasu i przygotowywanie tak szczegółowego i bogatego w treść planu, dlatego zdecydowanie szybsze rozwiązanie stanowi kanwa.

Ponadto kanwa może bardziej zachęcić danego partnera do współpracy. Oczywiście po nawiązaniu wstępnego porozumienia należy odbyć zaawansowane rozmowy i dokonać bardziej wnikliwej analizy, niemniej przy takim pierwszym wyjściu z inicjatywą podsunięcie jednej kartki z bardzo przejrzyście nakreśloną ideą może się okazać skuteczniejszym rozwiązaniem niż przesyłanie nawet kilkudziesięciu stron maszynopisu.