Kluczowe zasoby firmy — jak je zidentyfikować?

Identyfikacja kluczowych zasobów firmy to podstawa dalszego rozwoju. Znalezienie prawidłowego modelu funkcjonowania firmy spędza sen z powiek wielu biznesmenom i prezesom firm. Jest to niezależnie od rozmiarów organizacji. Warto więc wiedzieć, jakie kategorie zasobów firmy możemy wyróżnić.

Czym są kluczowe zasoby firmy?

Żaden przedsiębiorca nie toleruje marnotrawienia lub nieprawidłowego wykorzystywania zasobów firmy. Co jednak kryje się pod tym pojęciem? Czym są kluczowe zasoby firmy? Najogólniej, pojęciem zasobów firmy określamy wszystkie zasoby finansowe, fizyczne, intelektualne i ludzkie w jej obrębie. Rolą menadżerów i kadry kierowniczej jest właściwe nimi zarządzanie.

Dobrym sposobem na ograniczenie marnotrawstwa na dowolnym polu jest posłużenie się modelem Aleksandra Osterwaldera. Pozwoli to zidentyfikować kluczowe zasoby firmy, a następnie doprowadzić do optymalizacji ich wykorzystania. Projekt Osterwaldera zakładał opracowanie innowacyjnego modelu biznesowego przy współudziale i pomocy ponad 470 przedsiębiorców z 45 krajów.

Tak powstał Business Model Canvas, czyli kanwa modelu biznesowego. Opiera się na 9 elementach:

  • segment klientów,
  • relacje z klientami,
  • kanały,
  • propozycje wartości,
  • kluczowe zasoby,
  • partnerzy,
  • działania,
  • struktura kosztów
  • strumienie przychodów.

Skorzystanie z niego pozwala nakreślić szkic działalności, a jeden z najważniejszych punktów stanowi określenie kluczowych zasobów. Co może się wśród nich znaleźć?

Zasoby fizyczne

Zasobami fizycznymi przedsiębiorstwa określamy cały majątek materialny. Znajdują się wśród niego aktywa bieżące oraz majątek trwały, który jest w posiadaniu firmy. Szczególne znaczenie mają w tym kontekście zasoby fizyczne, które są przedmiotami fizycznymi wytwarzającymi określone dobro dla właściciela. Przy ocenie zasobów firmy warto kierować się ich wartością pod właśnie tym względem. W wielu przypadkach okazuje się, że majątek trwały nie ma żadnego przełożenia na przychody firmy!

Zasoby te mają fizyczną wartość i formę. Należą do nich na przykład specjalistyczny sprzęt, samochód, komputery, maszyny, gotówka czy kontenery z towarem. Warto pamiętać, że zasoby fizyczne tracą na wartości wraz z czasem użytkowania, co jest efektem ich zużycia. Dokładne określenie stanu zasobów bieżących jest w stanie pomóc w oszczędności na kosztach eksploatacji czy późniejszej wymiany.

Zasoby intelektualne

We współczesnym świecie za przychody wielu udanych inicjatyw biznesowych odpowiada nie fizyczna produkcja, lecz własność intelektualna (intellectual property). Zbudowana i wypromowana marka, prawa autorskie, patenty, wiedza dotycząca procesów… Produkt fizyczny może być stworzony gdziekolwiek, ale znajomość procesu jego zaprojektowania również jest zasobem.

Kapitałem intelektualnym organizacji nazywamy także wszystkie pomysły pracowników przedsiębiorstwa oraz ich idee, które później zostają przelane na papier lub bezpośrednio wcielone w życie. Są to zasoby niefizyczne, nie da się w ich żaden sposób zmierzyć lub zważyć. Możemy określić, iż jest to suma pomysłowości, innowacyjności, inteligencji, filozofii firmy i kompetencji w wykonywaniu powierzonych zadań.

Zasoby ludzkie

Zasoby ludzkie dotyczą bezpośrednio wszystkich osób, które pracują w obrębie jednej firmy. Nauki społeczne definiują zasoby ludzkie jako po prostu siłę roboczą, ręce do pracy. Każdy człowiek pracujący kiedykolwiek w korporacji zdaje sobie jednak sprawę, że human resources (HR) to zdecydowanie coś więcej.

W kontekście zarządzania firmą, zasobami ludzkimi lub po prostu HR nazywamy dział planowania zasobów ludzkich. Do jego zadań należy prowadzenie rekrutacji na wolne stanowiska, zarządzaniem pracownikami, ich motywowaniem oraz wyciąganiem konsekwencji z zachowań niepożądanych. Fundamentem każdej firmy powinna być kompetentna kadra personalna.

Zasoby finansowe

Każda szanująca się firma powinna posiadać również pieniądze, które można wykorzystać na wiele sposobów. W idealnej sytuacji przedsiębiorstwo powinno mieć zapewnioną płynność, która pozwala na pokrycie wydatków bez korzystania z pomocy banków czy uprzejmości kontrahentów pozwalających na opóźnione płatności.

Zasoby finansowe to jednak nie tylko gotówka, ale też wszystkie akcje firmy, weksle oraz wystawione faktury. Wiele przedsiębiorstw nie zdaje sobie sprawę, że te ostatnie można zamienić na znacznie szybszą gotówkę dzięki usługom faktoringowym. Przedsiębiorcy, którzy poprawnie zidentyfikują i zadbają o powyższe zasoby w obrębie swojego przedsiębiorstwa, zwiększają szansę powodzenia swojego biznesplanu. Powodzenia i do pracy!