Planowanie zasobów ludzkich – jak to robić?

Zarządzanie zasobami ludzkimi jest jednym z najtrudniejszych zadań, które stoi przed każdą firmą. Właściwy dobór osób na nieobsadzone etaty, ich transfer wewnątrz firmy oraz opracowanie skutecznych form motywujących pracowników to tylko przykładowe wyzwania, z którymi musi się zmierzyć każdy dział HR. Co kryje się pod terminem planowania zasobów ludzkich? Jak określić zapotrzebowanie na zasoby ludzkie w firmie? Jak planować ich rozwój w firmie? Zapraszamy do lektury naszego poradnika.

Co oznacza planowanie zasobów ludzkich?

Pod terminem planowania zasobów ludzkich kryje się skomplikowany i wieloetapowy proces, którego celem jest dokonanie kompleksowej oceny obecnie posiadanych zasobów ludzkich, próba przewidzenia przyszłych potrzeb firmy w tym zakresie, identyfikacja braków kadrowych i innych uchybień oraz przedstawienie rozwiązań, które pozwolą owe załatać.

W skrócie jest to dokonanie oceny obecnego stanu kadrowego przedsiębiorstwa. Pracownicy to jeden z kluczowych zasobów firmy, dlatego istotne jest podejście do całego procesu z głową.

Jak określić zapotrzebowanie na zasoby ludzkie w firmie?

Proces planowania zasobów ludzkich rozpoczyna się poprzez określenie tego, jakimi zasobami firma dysponuje na dany moment. Kluczowa jest identyfikacja najmocniejszych i najsłabszych stron pracowników firmy, a pod uwagę należy wziąć ich doświadczenie, kwalifikacje, historię zatrudnienia, znajomość języków obcych i wydajność pracy.

Kolejnym krokiem jest próba określenia tego, jakie będzie zapotrzebowanie na zasoby ludzkie w przyszłości. Kluczowe będzie wzięcie pod uwagę takich czynników jak rotacja pracowników, sytuacja rynkowa, zwolnienia, awanse. Przydatnym narzędziem może być analiza SWOT.

Następnie, należy zestawić dane otrzymane w dwóch pierwszych krokach oraz wyciągnąć z nich wnioski. Jeśli firma nie posiada wystarczającej liczby pracowników, konieczne będzie rozpoczęcie procesu rekrutacyjnego i uzupełnienie luki pomiędzy liczbą przewidywanych etatów w przyszłości a tą obecną. Wszystko to pozwoli przystosować zasoby finansowe firmy do potrzeb kadrowych.

Planowanie zasobów ludzkich — rekrutacja

Jeśli na etapie planowania wiadomo już, iż twoja firma będzie potrzebowała większej liczby pracowników, konieczne będzie rozpoczęcie procesu rekrutacyjnego i zatrudnienie świeżej krwi. Rekrutację można przeprowadzić zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz, zatrudniając ludzi spoza firmy, z szeroko rozumianego rynku pracy.

Nowe zasoby ludzkie można pozyskać poprzez firmowy system poleceń. Jeśli etatów jest więcej, warto ogłosić rekrutację na dane stanowiska na stronach z ogłoszeniami o pracę, takimi jak pracuj.pl czy OLX. Koniecznie będzie, jednak wcześniejsze sporządzenie opisu stanowiska, wymagań oraz określenie kompetencji i cech, jakie będzie musiał posiadać przyszły pracownik.

Jak planować rozwijanie zasobów ludzkich w twojej firmie?

Do zadań osób odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi należy nie tylko pozyskiwanie nowych pracowników, ale również zapewnienie możliwości rozwoju tym obecnym. Dział HR powinien dbać o kapitał intelektualny organizacji. Robi się to poprzez organizowane dla pracowników kursy, warsztaty czy szkolenia, które pozwoliłyby podnieść umiejętności praktyczne zatrudnionych, co przełożyłoby się na ich większą wydajność w pracy.

Wszystkie kursy, szkolenia oraz zajęcia dodatkowe, których celem byłoby zwiększenie kompetencji obecnych pracowników, powinny mieć charakter jak najbardziej praktyczny oraz ściśle być powiązane z pełnionym stanowiskiem. Zapewni to maksymalizację zysków firmy.