Zasoby finansowe — definicja, przykłady, dobre praktyki

Zasoby finansowe przedsiębiorstwa to wszystkie aktywa firmy, które posiadają jakikolwiek związek ze środkami finansowymi oraz instrumentami, które mogą się nimi stać. Celem tego artykułu jest przedłożenie definicji zasobów finansowych przedsiębiorstwa, podanie przykładów instrumentów finansowych, które nimi są oraz udzielenie kilku porad w jaki sposób dobrze nimi zarządzać. Przedstawimy również przykłady tego, w jaki sposób prawidłowe zarządzanie zasobami finansowymi przedsiębiorstwa może pozytywnie przełożyć się na inne zasoby przedsiębiorstwa i zwiększyć jego konkurencyjność. Zapraszamy do lektury!

Zasoby finansowe przedsiębiorstwa — definicja

Zgodnie z definicją słownikową, zasobami finansowymi przedsiębiorstwa nazywamy wszystkie czynniki, które zostały wytworzone i są w posiadaniu przedsiębiorstwa, mając przy tym formę materialną. Zasoby finansowe są ściśle powiązane ze środkami finansowymi oraz ich ekwiwalentami w formie płynnej.

Oznacza to, iż poprzez zasoby finansowe możemy definiować nie tylko gotówkę, ale również i wszystkie instrumenty finansowe, które mogą się nią stać, czyli akcje na giełdzie, kryptowaluty, linie kredytowe czy po prostu środki znajdujące się na koncie bankowym. To jedne z kluczowych zasobów firmy.

Co może się wliczać w zasoby finansowe przedsiębiorstwa?

Zasoby finansowe przedsiębiorstwa stanowią podstawę funkcjonowania każdej działalności gospodarczej. Zaliczamy do nich między innymi:

  • gotówkę, która powinna stanowić lwią część zasobów finansowych firmy;
  • kredyty gotówkowe udzielane przez banki i inne instytucje;
  • oszczędności;
  • waluty obce, które po wymianie w kantorze mogą stać się gotówką w walucie lokalnej;
  • depozyty bankowe;
  • akcje.

Jak dobrze zarządzać zasobami finansowymi firmy?

Zarządzanie zasobami finansowymi przedsiębiorstwa to złożony proces w ramach którego osoby decyzyjne podejmują różne czynności, których celem jest stałe pozyskiwanie środków pieniężnych. Umożliwia to dalsze funkcjonowanie i rozwój firmy. Każda decyzja ma na celu zwiększenie jej wartości oraz zysków, zarówno w krótkim, jak i długim terminie.

Aby dobrze zarządzać zasobami finansowymi firmy, należy przede wszystkim dokonać analizy jej wyników oraz sytuacji w otoczeniu firmy. Na tej podstawie, zaplanować można dalsze rozłożenie dostępnych środków finansowych w uwzględnieniem oceny potencjalnego ryzyka. Konieczne będzie również prowadzenie kontroli nad procesami odbywającymi się w firmie oraz analiza przeszłych decyzji, które w niej zapadły, niezależnie od tego, czy były trafione, czy nie.

Jak zarządzanie zasobami finansowymi wpływa na inne zasoby przedsiębiorstwa?

Prawidłowe zarządzanie zasobami finansowymi przekłada się na pozytywne funkcjonowanie innych zasobów w obrębie przedsiębiorstwa. Firma dysponująca dużą ilością gotówki może pozwolić sobie na zatrudnianie wysokiej klasy specjalistów, co zwiększy jakość zasobów ludzkich oraz rozwinie kapitał intelektualny organizacji. Łatwiej będzie również zadbać o zasoby informacyjne i uzyskanie informacje o nowych technologiach i konkurencji.

W przypadku firm zajmujących się produkcją, dobra kontrola nad zasobami finansowymi przedsiębiorstwa może pozwolić również na zwiększenie zasobów fizycznych, to jest zakup nowych nieruchomości, maszyn czy sprzętu, który zwiększy obroty firmy i przełoży się na większy zysk.