Kredyt konsolidacyjny – co to? Kto się może o niego ubiegać?

Posiadanie wielu zobowiązań w różnych bankach i/lub firmach pożyczkowych może doprowadzić do prawdziwego chaosu. Wiele rat, wiele terminów i wiele nerwów z pewnością nie poprawi wydajności pracy, od której zależy powodzenie w spłatach długów. Z rozwiązaniem przychodzi kredyt konsolidacyjny. Czym jest i na czym polega ta opcja?

Kredyt konsolidacyjny – na czym polega konsolidacja długu?

Kredyt konsolidacyjny przeznaczony jest dla osób, które pragną uporządkować swoje zadłużenia i sposób ich spłaty. Procesem konsolidacji długów określa się połączenie dwóch lub więcej pożyczek i kredytów. Konsolidacja, czyli połączenie ich wszystkich w jedno zadłużenie, powoduje, że powstaje ujednolicenie stopy procentowej oraz pozostałych warunków kredytu. Bardzo często konsolidacja długu oznacza także wydłużenie terminu spłaty zobowiązania.

Powyższe charakterystyka kredytu konsolidacyjnego sprawia, że jest to rozwiązanie bardzo atrakcyjne dla osób, które mają kredyty udzielone z różnych banków lub firm pożyczkowych. Dzięki zawarciu nowej umowy o kredyt konsolidacyjny proces spłaty długów będzie znacznie łatwiejszy.

Warto zauważyć, że można wyróżnić kredyty konsolidacyjne dla firm, jak i kredyty konsolidacyjne dla osób prywatnych. Wyodrębnia się także kredyty konsolidacyjne gotówkowe i hipoteczne. Te pierwsze charakteryzują się stopą oprocentowania na stosunkowo podobnych poziomach, kredyt może być jednak udzielony na dłuższy termin, niż składowe, dotychczasowe zobowiązania. Z kolei hipoteczny kredyt konsolidacyjny, zgodnie z nazwą, umożliwia po prostu połączenie kilku kredytów hipotecznych w jeden. Pewną odmianą kredytu konsolidacyjnego hipotecznego jest rozwiązanie, w którym w zamian za niższe raty za dotychczasowe długi akceptuje się wpisanie hipoteki do księgi wieczystej posiadanej nieruchomości.

Kto może ubiegać się o kredyt konsolidacyjny?

Zgodnie z definicją kredyt konsolidacyjny umożliwia połączenie kilku długów w jeden. Logiczną tego konsekwencją byłoby stwierdzenie, że aby uzyskać kredyt konsolidacyjny trzeba posiadać co najmniej dwa zadłużenia (pożyczki, kredyty). Nic bardziej mylnego!

Współcześnie o kredyt konsolidacyjny ubiegać się może także osoba, która posiada jedno zadłużenie. Właściwy i pierwotny sens takiego rozwiązania staje się w takiej sytuacji znacznie zmieniony.

Kredyt konsolidacyjny w przypadku posiadania tylko jednego zobowiązania można zyskać w innym banku. Może on kusić nowych klientów przedłużeniem okresu spłaty, rozłożeniem rat oraz dodatkową pożyczką na dowolny cel w ramach tego kredytu. W niektórych okolicznościach takie rozwiązanie może być bardzo pomocne. Dobrym przykładem będzie sytuacja, w której w jednym banku wzięto kredyt na stosunkowo krótki czas. Już po fakcie okazuje się, że bank odmawia wystawienia okresu karencyjnego, nie istnieje też żadna możliwość na np. przesunięcie jednej raty. Jeżeli nagła sytuacja życiowa wymaga tego, aby w danym miesiącu zmniejszyć koszty rat, to wówczas można udać się do konkurencyjnego banku i złożyć wniosek o kredyt konsolidacyjny.

Na co trzeba uważać w zakresie kredytów konsolidacyjnych? Czy zawsze są to dobre rozwiązania?

W wielu przypadkach kredyt konsolidacyjny pomoże w rozwiązaniu dotychczasowego problemu. Przede wszystkim uporządkuje on własne finanse. Transparentność terminu spłaty raty przekłada się w pewnym sensie na lepszy komfort psychiczny. Rozłożenie spłaty całości zobowiązania na dłuższy okres będzie warunkowało obniżenie wysokości miesięcznej raty. Czy można więc powiedzieć, że dzięki kredytowi konsolidacyjnemu każdemu dłużnikowi będzie się po prostu lepiej żyło?

Warto jednak zachować wzmożoną ostrożność przystępując do tematyki kredytów konsolidacyjnych. Należy pamiętać o tym, aby skupić się na leczeniu przyczyn, a nie „łataniu” objawów. Kredyt konsolidacyjny może być bardzo przydatny, może pomóc, ale nie rozwiąże problemów kredytowych. Ostatecznie bowiem w zamian za rozłożenie rat, scalenie wielu zobowiązań w jedno oraz przedłużeniu okresu spłaty długu kredytodawca pobiera dodatkowe opłaty i odsetki.

Z powyższego powodu wynika to, jak ważne jest precyzyjne sprawdzenie i porównanie ofert kredytów konsolidacyjnych różnych banków. Trzeba poddać analizie wszystkie realne koszty konsolidacji zadłużenia. Konieczne jest zbadanie nie tylko Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) nowego kredytodawcy, ale także dokładne przejrzenie Tabeli Opłat i Prowizji (TOIP). Może się okazać, że konsolidacja w danym przypadku będzie wiązała się dodatkowymi prowizjami, odsetkami lub płatnościami jednorazowymi.