Kredyt studencki – czym jest i kto może się starać o jego uzyskanie?

Studia to ważny krok w życiu każdego człowieka. Nauka na uniwersytecie opóźnia jednak nasz start na rynku pracy, co sprawia, że nadal nie jesteśmy w stanie samodzielnie się utrzymać. Dla osób, których nie stać na naukę, banki wprowadziły bardzo korzystną opcję jaką jest kredyt studencki. Sprawdź, czy możesz się starać o jego uzyskanie.

Kredyt studencki, warunki uzyskania.

Jak sama nazwa wskazuje, kredyt studencki przeznaczony jest dla osób, które zaczynają pobierać naukę na uczelni wyższej. Jak uzyskać wsparcie finansowe w formie kredytu? Najważniejszym warunkiem otrzymania kredytu jest podjęcie nauki na uczelni publicznej lub prywatnej. Ważne jest, by kontynuowanie kształcenia zostało przez nas podjęte przed ukończeniem 25 roku życia. Czy studentom uczącym się w trybie niestacjonarnym przysługuje kredyt studencki? Warunki otrzymania pożyczki mówią jasno, że forma studiów nie ma znaczenia.

Kredyt studencki powstał po to, by pomóc osobom pochodzącym z rodzin o dość niskich dochodach. Kwota comiesięcznego przychodu na członka rodziny jest głównym warunkiem uzyskania kredytu studenckiego. Próg dochodowy stale ulega zmianom, jednak aktualnie wynosi 2500 zł na osobę. Czy warto decydować się na kredyt studencki? Jakich formalności musimy dopełnić? Najważniejsze jest złożenie odpowiedniego wniosku w placówce wybranego przez nas banku. Do formularza powinniśmy dołączyć informację o dochodach członków rodziny. Co dalej? Niezbędne jest potwierdzenie, że pobieramy naukę na uniwersytecie, w tym celu musimy wybrać odpowiednie zaświadczenie z dziekanatu uczelni. Jeśli chodzi o formalności to już wszystko, pozostaje tylko czekać na odpowiedź banku.

Kredyt studencki, spłata zadłużenia, jak to wygląda?

Najczęstszą przyczyną wahania się przed zaciągnięciem kredytu jest obawa przed jego spłatą. Podpowiadamy jednak, że kredyt studencki zostaje udzielany na nieco innych warunkach niż kredyt hipoteczny czy kredyt gotówkowy. Kredyt studencki to forma pomóc osobom, które pragną się kształcić, jednak ich sytuacja finansowa im na to nie pozwala. Co to dokładnie oznacza? Spłacać kredyt zaczynamy dopiero dwa lata po ukończeniu studiów. Liczba rat zależy od tego jak długo pobieraliśmy wsparcie finansowe. Jeśli korzystamy z kredytu przez 3 lata, spłacać będziemy go przez 6 lat. Oczywiście istnieje opcja szybszej spłaty, jeśli nasze możliwości finansowe nam na to pozwalają możemy z niej skorzystać.

O czym jeszcze warto pamiętać decydując się na kredyt studencki? Spłata zadłużenia rozpocznie się natychmiast jeśli przerwiemy studia. Wsparcie finansowe udzielone nam przez bank, na cały okres kształcenia na uczelni może być naprawdę przyjazną opcją, pod warunkiem, że odpowiedzialnie podejdziemy do tematu.

Kredyt studencki, umorzenie spłaty, jak to działa?

Wszystkie osoby, które interesowały się zaciągnięciem pożyczki na studia, z pewnością słyszały o możliwości umorzenia spłaty zadłużenia. Czy taka opcja jest możliwa? O czym jeszcze powinniśmy wiedzieć decydując się na kredyt studencki? Umorzenie spłaty jest możliwe, jednak pod warunkiem spełnienia odpowiednich warunków. Co to oznacza? Kto nie musi oddawać zadłużenia?

  • Osoby, borykające się z wyjątkowo trudną sytuacja materialną
  • Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności
  • Osoby zmuszone do podjęcia opieki nas niepełnosprawnym członkiem rodziny
  • Poszkodowani przez zdarzenia losowe, takie jak pożar, choroba lub inna tragedia życiowa

Powyższe podpunkty to warunki całkowitego umorzenia spłaty kredytu. Istnieje jeszcze opcja połowicznego, 35 oraz 20 % obniżenia kwoty. Oczywiście tutaj również konieczne jest przedstawienie powodów, dla których ubiegamy się o taką możliwość, jednym z nich jest ukończenie studiów doktoranckich.

Wniosek o kredyt studencki, gdzie go znaleźć?

Nie ulega wątpliwości, że chcąc uzyskać pomoc finansową na czas kontynuowania edukacji, powinniśmy spełnić pewne wymagania. Wniosek o kredyt studencki to podstawowy dokument, bez którego nie mamy szans na rozpoczęcie procesu zaciągnięcia pożyczki. Gdzie go znaleźć? Zazwyczaj wnioski takie dostępne są na stronach internetowych banków. Warto również udać się do samej placówki, celem rozmowy z pracownikiem, podczas której uzyskamy potrzebne nam informacje.

Kredyt studencki, oprocentowanie. Co powinniśmy wiedzieć?

Dla wszystkich osób, które interesują się zaciągnięciem pożyczki na czas studiów, lecz obawiają się jej kosztów mamy dobra wiadomość. Jeśli jedyne co nas powstrzymuje to strach przed spłatą, śmiało możemy sięgnąć po kredyt studencki. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0 procent. Przez dwa lata spłacania zadłużenia, nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów kredytu. Co po upływie tego czasu? Kiedy miną ustawowe dwa lata, oprocentowanie wzrośnie do 0, 875%.

Kredyt studencki na mieszkanie, dlaczego warto z niego skorzystać?

Osoby, które decydują się na kontynuowanie nauki w mieście znacznie oddalonym od ich miejsca zamieszkania, muszą liczyć się z koniecznością znalezienia zakwaterowania. Najtańszą opcją są zdecydowanie domy studenckie oraz pokoje na stancjach. Nawet taki wydatek może jednak okazać się zbyt wysoki, dla osób, które nie posiadają stałych dochodów.

Co w takiej sytuacji? Warto sięgnąć po kredyt studencki na mieszkanie. Standardowo banki proponują miesięczną kwotę do dyspozycji studenta w okolicy 500 zł, w określonych przypadkach możemy starać się jednak o nieco większe sumy. Jeśli planujemy samodzielne utrzymanie się połączone z opłatami za kwaterunek, wato rozważyć opcję starania się o podwyższony kredyt studencki na mieszkanie. Czy ta forma pożyczki jest opłacalna? Atrakcyjne oprocentowanie, możliwość umorzenia całości lub części zadłużenia sprawia, że kredyt studencki jest bardzo korzystnym rozwiązaniem.